Rok szkolny 2018/2019

Dyrektor Szkoły:
Anna Koźlikowska

Wicedyrektor Szkoły:
Renata Kwiatkowska

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

Elżbieta Czechowska - klasa Ia
Irena Andruk - klasa Ib
Violetta Myszkowska - klasa IIa
Teresa Noworacka - klasa IIb
Agnieszka Dyl - klasa III
Magdalena Wolska - język  angielski
Kamila Kazaniecka - religia

Nauczyciele przedmiotów:
Agnieszka Kozłowska - język polski
Agata Orent - język polski
Justyna Urban - matematyka
Magdalena Oparkowska-Kozak - język angielski
Wojciech Adamiak - język angielski
Sylwia Hafka - język niemiecki
Anna Pędzieska - przyroda, biologia, geografia
Dariusz Machajewski - wychowanie fizyczne,
Magdalena Kosińska - historia, wiedza o społeczeństwie
Marzena Gorzelańczyk - matematyka, fizyka
Magdalena Zaidlewicz-Wołoszyk - religia, wychowanie do życia w rodzinie
Krzysztof Lerch - wychowanie fizyczne
Violetta Myszkowska - technika
Beata Musiała - muzyka, technika
Tomasz Lenczewski - informatyka
Teresa Noworacka - plastyka
Anna Miłkowska - chemia, matematyka
Maria Wiercioch - historia

Wychowawcy świetlicy:
Anna Motyka
Ewa Balewska
Elżbieta Czechowska

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:
Renata Kwiatkowska - logopeda
Krystyna Stasiuk - pedagog
Karolina Szyplik - nauczyciel wspomagający
Joanna Ostrowska - Dolega - nauczyciel wspomagający
Agata Jasińska - psycholog
Małgorzata Kolankowska - socjoterapeuta

Biblioteka:
Magdalena Kosińska - biblioteka
Elżbieta Czechowska - biblioteka