Rok szkolny 2019/2020Dyrektor Szkoły:
Anna Koźlikowska

Wicedyrektor Szkoły:
Renata Kwiatkowska

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:
Ewa Balewska - Ia
Agnieszka Dyl - Ib
Elżbieta Czechowska - klasa IIa
Irena Andruk - klasa IIb
Violetta Myszkowska - klasa IIIa
Teresa Noworacka - klasa IIIb

Maja Gross - Rudzińska - nauczyciel wspomagający

Anna Motyka - język  angielski
Magdalena Wiktorowska - język  angielski
Kamila Kazaniecka - religia

Nauczyciele przedmiotów:
Agnieszka Kozłowska - język polski
Agata Orent - język polski
Justyna Urban - matematyka
Magdalena Oparkowska-Kozak - język angielski
Wojciech Adamiak - język angielski
Sylwia Hafka - język niemiecki
Anna Pędzieska - przyroda, biologia, geografia
Dariusz Machajewski - wychowanie fizyczne
Magdalena Kosińska - historia, wiedza o społeczeństwie
Marzena Gorzelańczyk - matematyka, fizyka
Magdalena Zaidlewicz-Wołoszyk - religia, wychowanie do życia w rodzinie
Krzysztof Lerch - wychowanie fizyczne
Violetta Myszkowska - technika
Beata Musiała - muzyka
Tomasz Lenczewski - informatyka
Teresa Noworacka - plastyka
Anna Miłkowska - chemia, matematyka
Maria Wiercioch - historia
Anna Gałązka - język niemiecki
Paweł Adamski - Edukacja dla bezpieczeństwa
Katarzyna Wachowska - Doradzctwo zawodowe

Wychowawcy świetlicy:
Sylwia Izbebska
Elżbieta Czechowska
Renata Kwiatkowska

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:
Renata Kwiatkowska - logopeda
Krystyna Stasiuk - pedagog
Karolina Szyplik - nauczyciel wspomagający
Joanna Ostrowska - Dolega - nauczyciel wspomagający
Ewelina Kraska - psycholog


Biblioteka:
Magdalena Kosińska - biblioteka
Elżbieta Czechowska - biblioteka