Cztery uczennice ze Szkoły Podstawowej w Brzozówce odniosły ogromny sukces w Konkursach Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z Języka Polskiego i Przyrody.

Dwie uczennice, przygotowywane przez p. Annę Pędzierską uzyskały tytuł laureata z przyrody:

  • Natalia Jurkiewicz,
  • Lena Tomaszek.

Do konkursu z języka polskiego przygotowywała p. Barbara Mońko-Juraszek i pod jej batutą dwie uczennice osiągnęły sukces:

  • Julia Żorańska – zdobyła tytuł laureata
  • Dorota Adamiak – zdobyła tytuł finalisty

Zdobyte tytuły wiążą się z pewnymi korzyściami dla uczestników. Laureaci zwolnieni są z pisania sprawdzianu szóstoklasisty (z wyłączeniem konkursu z przyrody), uzyskują bez jego pisania maksymalną ilość punktów, otrzymują ocenę celującą na świadectwie z przedmiotu, z którego zdobyli tytuł, wyszczególnienie osiągnięć na świadectwie szkolnym oraz przyjęcie do wybranego publicznego gimnazjum. Finaliści zaś otrzymują ocenę celującą i wpis osiągnięć na świadectwie szkolnym.

Warto zachęcać swoje pociechy do wysiłku umysłowego, rozwijania swoich zainteresowań i poszerzania wiedzy, bo sukces jest na wyciągnięcie ręki.

Barbara Mońko-Juraszek

IMG_0405.JPG IMG_0410.JPG IMG_0411.JPG