1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

WIZJA SZKOŁY


KAŻDY UCZEŃ W NASZEJ SZKOLE MA RÓWNE SZANSE HARMONIJNEGO I WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU. BĘDZIE DOBRZE PRZYGOTOWANY DO DALSZEJ NAUKI. OPIEKA I POMOC, ROZKWIT ZAINTERESOWAŃ I TALENTÓW PRZYCZYNIĄ SIĘ DO SUKCESU WSZYSTKICH MŁODYCH LUDZI. UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY WYROSNĄ NA LUDZI TWÓRCZYCH, O SZEROKICH ZAINTERESOWANIACH, RÓŻNORODNYCH TALENTACH, UMIEJĘTNOŚCIACH I WYSOKIEJ ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ. BĘDZIEMY WSPOMAGAĆ RODZICÓW W ICH ROLI WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ. PROPAGOWAĆ PEDAGOGIKĘ JANUSZA KORCZAKA. STANIEMY SIĘ OŚRODKIEM KULTURY NA NASZYM TERENIE.

MISJA SZKOŁY


„MIEJ ODWAGĘ BYĆ MĄDRYM”

Przebieg uroczystości nadania imienia

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 1.09.2010 R.

Przed szkołą.

 1. Powitanie gości w holu szkoły – wyznaczeni nauczyciele.
 2. Uczniowie pod opieką wychowawców oczekują przybycia Księdza Biskupa na boisku szkolnym. Goście oczekują w holu nowej części szkoły lub w sekretariacie.
 3. Przybyłego Księdza Biskupa przy furtce wita Dyrektor szkoły, Sołtys Brzozówki i przedstawiciele uczniów, którzy witają chlebem i solą oraz wręczają przybyłemu kwiaty.
 4. Wszyscy zebrani przechodzą do holu szkoły.

 

Hol szkoły (stolik z napojami i księga pamiątkowa, uczniowie rozdają okolicznościowy folder i publikację)

 1. Konferansjer prosi Księdza Biskupa, Wójta Gminy,  Dyrektora i wybranego ucznia szkoły o uroczyste i symboliczne przecięcie wstęgi do nowej części szkoły, jak również Księdza Biskupa o poświęcenie szkoły i krzyży.
 2. Przecięcie wstęgi.
 3. Poświęcenie szkoły i krzyży.
 4. Przejście gości i społeczności szkolnej do sali gimnastycznej. (w międzyczasie Księża przygotowują się do Mszy Św.)

 

Msza Święta

Podczas Mszy Św. Sztandar leży na stole, wartę pełni poczet sztandarowy.

Po homilii: komentarz o poświęceniu sztandaru, obrzęd poświęcenia Sztandaru Szkoły

Podziękowania (za Mszę Św. i poświęcenie Sztandaru Szkoły) złożą Księdzu Biskupowi uczniowie szkoły, Przewodniczący Rady Rodziców i Dyrektor szkoły.

Konferansjer prosi gości o chwilę cierpliwości, następuje zmiana dekoracji i przygotowanie do dalszej części uroczystości (muzyka w tle)

 

Ciąg dalszy uroczystości

 • Konferansjer    - BACZNOŚĆ, DO HYMNU PAŃSTWOWEGO!

- PO HYMNIE! Proszę o zajęcie miejsc

 • Konferansjer    - PROSZĘ DYREKTORA SZKOŁY O ZABRANIE GŁOSU –

Powitanie przybyłych gości…

…przemówienie okolicznościowe

… Dyrektor szkoły prosi przewodniczącego RG Pana Krzysztofa Michalskiego o odczytanie Aktu nadania szkole imienia

 • Konferansjer  - PROSZĘ O POWSTANIE Z MIEJSC.

DO! NADANIA IMIENIA SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRZOZÓWCE.

 • Przewodniczący Rady Gminy  odczytuje Akt nadania imienia szkole i przekazuje dokument Dyrektorowi.
 • Konferansjer - PO! NADANIU IMIENIA!
 • Konferansjer -  OBECNIE BĘDZIEMY ŚWIADKAMI UROCZYSTEJ CEREMONII PRZEKAZANIA SZTANDARU SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ. SZTANDAR ZOSTAŁ UFUNDOWANY DZIĘKI PRZYCHYLNOŚCI : RODZICÓW, NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI, UCZNIÓW ORAZ PRZYJACIÓŁ SZKOŁY.

PROSZĘ O ZABRANIE GŁOSU PRZEWODNICZĄCEGO RADY RODZICÓW .

 • Konferansjer -  JAK WSPOMNIELIŚMY SĄ WŚRÓD NAS ZNAKOMICI GOŚCIE I PRZYJACIELE SZKOŁY. NIEKTÓRZY W SPOSÓB SZCZEGÓLNY PRZYCZYNILI SIĘ DO UFUNDOWANIA SZTANDARU. ABY WYRAZIĆ IM PODZIĘKOWANIE RADA RODZICÓW UFUNDOWAŁA SYMBOLICZNE GWOŹDZIE.

ODCZYTAM TERAZ LISTĘ OSÓB DO SYMBOLICZNEGO WBICIA PAMIĄTKOWYCH GWOŹDZI – PROSZĘ O WBICIE GWOŹDZI I PODPISANIE AKTU UFUNDOWANIA SZTANDARU.

NAJPIERW POPROSZĘ PANA WÓJTA A NASTĘPNIE OSOBY PRYWATNE I FIRMY W PORZĄDKU ALFABETYCZNYM.

DZIĘKUJĘ

 • Konferansjer -  TERAZ NASTĄPI CEREMONIA WRĘCZENIA SZTANDARU..

PROSZĘ WSZYSTKICH O POWSTANIE.

DO CEREMONII WRĘCZENIA SZTANDARU - WYSTĄP!

Na środek występują przedstawiciele Rodziców, Uczniów i Dyrektor szkoły

 1. Rodzice podchodzą do sztandaru, całują rąbek sztandaru i podnoszą go. Rodzic  mówi Pani Dyrektor, w imieniu wszystkich fundatorów sztandaru wręczamy całej społeczności szkolnej ten sztandar. Niech służy godnie następnym pokoleniom uczniów naszej szkoły. Sztandarowy dopiero teraz wysuwa krok do przodu lewą nogę, pochyla sztandar w postawie „prezentuj” na lewa stronę, gotowy do przekazania sztandaru.
 2. Dyrektor klęka i całuje sztandar, po czym wstaje i bierze sztandar w swoje ręce. Mówi: Dziękuję w imieniu społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brzozówce. Dyrektor przekłada sztandar na prawą rękę, robi zwrot do tyłu, krok do przodu w kierunku pocztu uczniowskiego, trzyma sztandar lekko pochylony, mówi : Drodzy uczniowie, wręczam Wam ten sztandar szkoły, symbol honoru, godności i najgłębszej więzi z Ojczyzną. Proszę go strzec, a swoją nauką i postawą umacniać autorytet Szkoły. Niech ten sztandar zawsze będzie otoczony powszechnym szacunkiem. Dyrektor robi krok do przodu lewą nogą, pochyla sztandar w postawie „prezentuj”.
 3. Uczeń klęka na prawe kolano i całuje sztandar. Podnosi się i przejmuje sztandar od Dyrektora, trzyma lekko pochylony i mówi : Przyrzekamy, że nie splamimy honoru tego sztandaru i będziemy go otaczać powszechnym szacunkiem. Sztandarowy bierze sztandar na ramię i cofa się o krok- wstępuje do szeregu.
 • Konferansjer -  PO CEREMONII WRĘCZENIA SZTANDARU – WSTĄP! Po komendzie poczet sztandarowy wykonuje w tył zwrot przez lewe ramię i wraca na swoje miejsce, Dyrektor i Rodzice również.
 • Konferansjer -  POCZET SZTANDAROWY SZTANDAR SZKOŁY ZAPREZENTOWAĆ!

Werble- poczet sztandarowy prezentuje sztandar.

 • Konferansjer - OBECNIE NASTĄPI ŚLUBOWANIE UCZNIÓW NA SZTANDAR SZKOŁY. Wszyscy stoją. DO CEREMONII ŚLUBOWANIA WYSTĄP!

Werble – poczet sztandarowy występuje na środek Sali. Sztandar opiera o podłogę. Przedstawiciele uczniów stają po obu stronach sztandaru. Sztandarowy wysuwa lewą nogę do przodu, pochyla sztandar w postawie „prezentuj”.

BACZNOŚĆ! Uczniowie podnoszą prawą rękę z wyciągniętymi dwoma palcami w stronę sztandaru.

Tekst ślubowania:

MY UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W BRZOZÓWCE, W OBECNOŚCI GOŚCI, NAUCZYCIELI I NASZYCH RODZICÓW

Uroczyście ślubujemy!

- DBAĆ O HONOR I DOBRE IMIĘ NASZEJ SZKOŁY, W KAŻDEJ SYTUACJI ZACHOWYWAĆ SIĘ W SPOSÓB GODNY MŁODEGO POLAKA!

- WYPEŁNIAĆ RZETELNIE WSZYSTKIE OBOWIĄZKI UCZNIA JAKIE NAKŁADA NA NAS SZKOŁA!

- WYKORZYSTYWAĆ ZDOBYTĄ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI DLA WŁASNEGO DOBRA I DOBRA NASZEJ OJCZYZNY RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ!

- Z SZACUNKIEM ODNOSIĆ SIĘ DO RODZICÓW, NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW I PRACOWNIKÓW SZKOŁY!

- KSZTAŁCIĆ W SOBIE CECHY, KTÓRE POSIADAŁ NASZ PATRON, A W SZCZEGÓLNOŚCI UMIŁOWANIE DO DRUGIEGO CZŁOWIEKA I NAUKI !

Ślubujemy

DZIĘKUJĘ.

 

PO CEREMONII ŚLUBOWANIA – WSTĄP! Poczet sztandarowy wraca na swoje miejsce, potem uczniowie.

 • Konferansjer - BACZNOŚĆ! DO PIEŚNI SZKOŁY!         PO PIEŚNI SZKOŁY! SPOCZNIJ!
 • Konferansjer - PROSZĘ O ZAJĘCIE MIEJSC.
 • Konferansjer - O ZABRANIE GŁOSU PROSZĘ:

... WYMIENIA Gości

 • Konferansjer -  CZĘŚĆ OFICJALNĄ ZAKOŃCZYMY WYPROWADZENIEM POCZTU SZTANDAROWEGO. PROSZĘ WSZYSTKICH O POWSTANIE - BACZNOŚĆ! POCZET SZTANDAROWY WYPROWADZIĆ! SPOCZNIJ! PROSZĘ O ZAJĘCIE MIEJSC.
 • Konferansjer -  ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA PROGRAM ARTYSTYCZNY, KTÓRY ZAPREZENTUJĄ UCZNIOWIE I ABSOLWENCI NASZEJ SZKOŁY.
 • Głos zabiera  Dyrektor, który dziękuje gościom za uświetnienie tak ważnej dla całej społeczności szkolnej uroczystości a nauczycielom i pracownikom szkoły za trud włożony w jej przygotowanie.
 • Konferansjer -  NA TYM KOŃCZYMY OFICJALNĄ CZĘŚĆ UROCZYSTOŚCI. PROSZĘ GOŚCI O WPISY DO KSIĘGI PAMIĄTKOWEJ, KTÓRA WYŁOŻONA JEST W HOLU SZKOŁY A NASTĘPNIE O PRZEJŚCIE NA I  PIĘTRO NA KRÓTKIE SPOTKANIE.

NATOMIAST UCZNIÓW I ICH RODZICÓW ZAPRASZAM  NA KRÓTKIE SPOTKANIA Z WYCHOWAWCAMI TU W SALI GIMNASTYCZNEJ. DZIĘKUJĘ.

 

Opracowanie:

Anna Koźlikowska

Renata Kwiatkowska